Ang torre sa Winberg sa pinahigda nga gipakaon

Ang gilapdon sa Rotor 100 cm