Ang daro nga niyebe

alang sa panig-ingnan sa pagpatuman sa Holder