Conveyor belt Möckeln

Mga 15 m ang gitas-on.

Ang bandwidth sa banig sa goma: 65 cm.