Pagdala / pagpalit sa tanum nga tape

Mga 18 m ang gitas-on, mga 1,80 metros ang gilapdon