lamesa sa pagpakaon

3 metros ang gitas-on, 60 cm ang gilapdon