Ang gilinganan sa karne nga labi ka dako nga modelo

Brand: Palmia - Stockholm

Uban sa daghang mga kutsilyo ug mga aksesorya.